POLITIKA E PRIVATËSISË

Para se të filloni të përdorni Glam Shop Website (“Faqja”), duhet të keni parasysh se përveç Kushteve të Përdorimit, përdorimi juaj i faqes gjithashtu i nënshtrohet Politikës së Privatësisë. Glam Shop Website respekton privatësinë tuaj dhe njeh nevojën për mbrojtje dhe menaxhim të duhur të çdo informacioni personal të identifikueshëm që mund të ndani me ne. Meqenëse ne mbledhim lloje të caktuara të informacionit në lidhje me vizitorët e faqes sonë, ju duhet të kuptoni plotësisht kushtet e mbledhjes dhe përdorimit të këtyre informacioneve. Ju lutemi, merrni pak kohë një moment për të mësuar Politikën tonë të Privatësisë përpara se të përdorni dhe/ose të paraqisni informacion në këtë faqe.
Duke përdorur këtë faqe, ju pranoni kushtet e Politikës së Privatësisë të përshkruara si më poshtë. Nëse nuk pranoni kushtet e Politikës së Privatësisë, mos e përdorni këtë website.

Informacioni që nuk identifikohet mblidhet dhe ruhet automatikisht.

Gjatë vizitës suaj, Glam Shop automatikisht do të mbledhë dhe ruajë përkohësisht informacionin e mëposhtëm në lidhje me kompjuterin tuaj dhe vizitën tuaj: Domeni dhe hosti nga i cili hyni në internet; adresën e internetit të faqes nga e cila u lidhët drejtpërdrejt me faqen, nëse aplikohet; datën dhe kohën kur keni përdorur faqen tonë; sa kohë keni kaluar në këtë faqe; cilat faqe keni vizituar; adresa juaj e Protokollit të Internetit (IP); sistemin operativ të kompjuterit tuaj dhe softuerin e shfletuesit. Ne nuk i përdorim këto informacione për të përcaktuar identitetin individual të ndonjë vizitori.

Kur hyni në Faqen tonë, ne mund të ruajmë disa informacione.

Ky informacion do të jetë në formën e një “cookie” ose skedari të ngjashëm. “Cookies” janë pjesët e të dhënave të ruajtura në kompjuterin e vizitorëve të faqes të lidhura me informacionin në lidhje me vizitorin. Informacioni i mbledhur përmes cookies dhe regjistrat e serverave të internetit mund të përfshijnë informacione të tilla si: data dhe koha e vizitës në këtë website, faqet e shikuara, koha e kaluar në website dhe faqet e vizituara pak para dhe menjëherë pas faqes sonë. Ne gjithashtu mund të përdorim informacione të mbledhura nga cookies për të personalizuar vizitën tuaj, për të mbledhur informacione dhe statistika në lidhje me vizitat në faqen tonë, për të kuptuar më mirë sjelljet në internet të vizitorëve dhe për të ndihmuar në zgjedhjen dhe shfaqjen e reklamave që ne besojmë se mund t’ju interesojnë. Nëse e refuzoni cookies, mund të përdorni Faqen tonë; megjithatë, ju mund të jeni të kufizuar në disa zona të Faqes.

Informacione Personale të Identifikueshme që ju na jepni.

Nëse blini një produkt nga faqja në internet, ne do të kërkojmë që ju të na ofroni të dhëna personale të identifikueshme siç janë emri juaj, adresa e faturimit, adresa e transportit, adresa e email-it, numri i telefonit, informacione të tjera personale dhe informacione si numri i kartës së kreditit dhe data e skadimit. Ky informacion personal përdoret për qëllimet tona të gjurmimit të brendshëm, vendosjen dhe dërgimin e porosisë, korrigjimin e informacionit, regjistrimet e brendshme dhe për t’ju kontaktuar, për t’ju përgjigjur pyetjeve tuaja, për t’ju informuar për çdo produkt ose ofertë promovuese që ne mund të ekzekutojmë dhe t’ju sigurojmë informacione që ne besojmë se mund të jenë me interes për ju.

Ne nuk do të shesim, ndajmë ose shpërndajmë informacionin tuaj personal të identifikueshëm te palët e treta përveç se siç parashikohet këtu.

Ne mund të ndajmë informacionin që na ofroni me bashkëpunëtorët tanë, partnerët strategjikë, shpërndarësit e autorizuar, pasardhësit ose ndonjë njësi ekonomike e bashkuar me Glam Shop. Për më tepër, informacioni i identifikueshëm personal mund të transferohet herë pas here tek palët e treta që veprojnë në emrin tonë ose në lidhje me biznesin tonë, për përpunim të mëtejshëm në përputhje me qëllimet për të cilat u mblodhën të dhënat fillimisht. Ne do të kërkojmë që palë të tilla të treta të mbrojnë informacionin dhe kur është e përshtatshme, ne do t’i kërkojmë kontraktualisht që të përpunojnë të dhëna të transferuara vetëm për qëllimet e autorizuara shprehimisht nga ne.

Informacioni që nuk është personal ose nuk shoqërohet me ndonjë të dhënë personale të identifikueshme, të tilla si pyetje, komente, reviews, ide dhe sugjerime, do të konsiderohet jo konfidencial dhe ne do të jemi të lirë t’i zbulojmë dhe t’i përdorim ato për çdo qëllim, pa asnjë lloj detyrimi ndaj jush.

Ju duhet të mbani mend se nëse vendosni të na kontaktoni përmes faqes në internet, çdo informacion që ju transmetoni në mënyrë elektronike përmes rrjetit botëror nuk mund të jetë i sigurt dhe ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për humbjen e çdo informacioni që ju transmetoni përmes rrjetit të gjerë botëror. Sidoqoftë, nëse jepni informacionin e kartës suaj të kreditit në formularin e kartës së kreditit të Faqes, ai informacion do të kodifikohet duke përdorur secure socket layer technology.

Oferta promovuese

Siç u përmend më lart, nëse regjistroheni në një nga programet tona, mund të merrni e-maile promovuese nga ne. Ne mund të ndajmë adresën tuaj të email-it me një ofrues të palës së tretë që i dërgon këta email në emrin tonë. Ju mund të hiqni dorë nga lista jonë e e-maileve duke përdorur supplied link në ndonjë nga email-et.

Konkurset ose Sondazhet

Ne mund t’ju ofrojmë mundësinë për të marrë pjesë në konkurse ose sondazhe në këtë faqe. Nëse merrni pjesë, ne do të kërkojmë informacione të caktuara personalisht të identifikueshme nga ju. Pjesëmarrja në këto konkurse ose sondazhe është plotësisht vullnetare dhe ju zgjidhni nëse do ta zbuloni ose jo këtë informacion. Informacioni i kërkuar zakonisht përfshin informacionin e kontaktit siç janë emri juaj dhe adresa e email-it dhe informacioni demografik siç është adresa juaj dhe/ose kodi postar. Ne mund të përdorim një ofrues të palës së tretë për të kryer këto sondazhe ose konkurse. Në ktë rast, pala e tretë do të ndalohet të përdorë informacionin tuaj personal të identifikueshëm për ndonjë qëllim tjetër. Ne nuk do të ndajmë informacionin e identifikueshëm personal që ju jepni përmes një konkursi ose sondazhi me palë të tjera të treta nëse nuk ju japim njoftim paraprak dhe një zgjedhje nëse doni ose jo që informacioni të zbulohet.

Zbulimi i informacionit së kërkuar ligjërisht

Megjithëse bëjmë çdo përpjekje për të ruajtur privatësinë e vizitorëve, ne mund të detyrohemi të zbulojmë informacione personale kur kërkohet nga ligji nëse kemi mirëbesimin se një veprim i tillë kërkohet ligjërisht për të qenë në përputhje me një procedurë gjyqësore, një urdhër gjykate ose ndonjë ligj tjetër çështje.

Korrigjimi i informacionit tuaj

Ju mund të korrigjoni ose ndryshoni çdo informacion që na keni dhënë më parë duke hyrë në llogarinë tuaj dhe duke ndryshuar informacionin në faqen tonë, ose duke na e dërguar me email në [email protected]. Pasi të marrim informacionin, ne do të bëjmë menjëherë ndryshimet e kërkuara. Ju mund të ndryshoni ose korrigjoni informacionin tuaj në çdo kohë dhe sa më shpesh që të jetë e nevojshme.

Faqet e palëve të treta

Çdo faqe e palëve të treta të lidhura me ose nga kjo faqe mund të ketë politika dhe praktika të ndryshme të privatësisë. Ju duhet të rishikoni me kujdes politikat e privatësisë të këtyre faqeve të tjera në mënyrë që të përcaktoni se si çdo faqe në internet mund të përdorë çdo informacion personal që ju jepni. Nëse keni pyetje se si këto faqe të tjera mund të përdorin informacionin tuaj, duhet t’i kontaktoni.

Rakuten Advertising:

Rakuten Advertising mund të mbledhë informacione personale kur bashkëveproni me faqen tonë, duke përfshirë adresat IP, identifikuesit dixhitalë, informacionin në lidhje me shfletimin tuaj të internetit, përdorimin e aplikacioneve dhe mënyrën se si ndërveproni me reklamat tona për një larmi qëllimesh, siç janë personalizimi i ofertave, analiza për mënyrën se si angazhoheni me faqet e internetit ose reklamat dhe qëllime të tjera komerciale.

Monitorimi

Kohë pas kohe mund të monitorojmë dhe rishikojmë informacionin e transmetuar ose të marrë përmes faqes tonë ose përmes komunikimeve telefonike ose e-mail për sigurimin e cilësisë ose qëllime të tjera. Ne rezervojmë të drejtën për të censuruar, redaktuar, hequr ose ndaluar transmetimin ose marrjen e çdo informacioni që ne e konsiderojmë të papërshtatshëm ose në shkelje të Termave dhe Kushteve tona.

Fëmijët dhe Adoleshentët

Faqja nuk është e destinuar për t’u përdorur nga askush nën moshën 18 vjeç dhe ne me vetëdije nuk mbledhim ndonjë informacion personal të identifikueshëm për ndonjë person të tillë. Fëmijët ose adoleshentët nën moshën 18 vjeç nuk duhet ta përdorin Faqen tonë, përveç në prani të prindërve ose kujdestarëve ligjorë të tyre ose me pëlqimin e shprehur të tyre.

Ruajtja e të dhënave

Ne do të ruajmë informacionin tuaj për sa kohë që llogaria juaj është aktive ose sipas nevojës për t’ju ofruar shërbime. Nëse dëshironi të anuloni llogarinë tuaj ose të kërkoni që të mos përdorim më informacionin tuaj, ju lutemi na kontaktoni. Ne do të ruajmë dhe përdorim informacionin tuaj siç është e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar marrëveshjet tona.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë. Nëse vendosim të bëjmë një ndryshim material në Politikën tonë të Privatësisë, ne do të përpiqemi t’ju njoftojmë ju dhe përdoruesit e tjerë të Faqes duke dërguar një njoftim në adresën kryesore të email-it që na keni dhënë dhe/ose duke vendosur një njoftim në website. Ju duhet të kontrolloni faqen në mënyrë periodike për njoftime të tilla.

GlamShop

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop